O Jezu! ... błagam Cię, żebyś spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz. Błagam Cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej MIŁOŚCI !

Św.Teresa od Dzieciątka Jezus "Dzieje Duszy"

Legion Małych Dusz nie jest dziełem ludzkim, ale dziełem zbawienia, które zrodziło się z Mojego Serca umęczonego i pełnego litości dla nędzy świata

(Orędzie 30.12.1972)

Jezus: Uczynię z ciebie drogie dziecko Mój Kościół, Kościół najmniejszych, Kościół słabych, Kościół, w którym Miłość jest Królem.

(Orędzie 07.04.1991)

Środa Wielkanocna.
Jezus: KOŚCIÓŁ LUDZI UPADNIE, A MÓJ POZOSTANIE!
Małgorzata: Kiedy to się stanie?
Jezus: W godzinie, którą wybrałem, już niedługo, bo Kościół jest gnębiony i wymaga Mojej interwencji. Wyrzuciłem kupców ze Świątyni, wyrzucę również świętoszków, obłudników, którzy zadają kłam Kościołowi.

(Orędzie 22.03.1978)

22 marca 1978 Środa Wielkanocna.

  • J: KOŚCIÓŁ LUDZI UPADNIE, A MÓJ POZOSTANIE!
  • M: Kiedy to się stanie?
  • J: W godzinie, którą wybrałem, już niedługo, bo Kościół jest gnębiony i wymaga Mojej interwencji. Wyrzuciłem kupców ze Świątyni, wyrzucę również świętoszków, obłudników, którzy zadają kłam Kościołowi.
  • M: W jaki sposób to uczynisz?
  • J: Zostaną wychłostani. Z bólu zaczną błagać o łaskę. W ten sposób uczynię ich bezradnymi. MOJE CIAŁO JEST PROFANOWANE! Strach i miłość własna paraliżują najmniej winnych. Mało jest głosów aby potępić niektórych członków Świętego Kościoła. JESTEM PRAWDĄ I ŻYCIEM. Oni są kłamstwem, obłudą i podłością. Oni poddają się losowi, jak owieczki, które prowadzi się na rzeź. Milczą, spuszczając głowę. Boją się uderzenia ze strony tych, których Ja zaraz zawstydzę. Cierpiałem dość długo… Mój Gniew wzrasta. Kielich goryczy przepełnił się, Kościół nie zmienia się, jest taki sam, jak go ustanowiłem. Złoczyńcy wkradają się doń i prowadzą mój lud na zgubę. Oto dlaczego konieczna jest Moja interwencja! Ich dzikie obyczaje, godne potępienia, pozbawiają Mnie Mojej własności. Oni kupczą ze Mną, jak z kimś z gminu, chcą, abym brał udział w ich nikczemnościach. Kościół nie reaguje na te nikczemności, które zdarzają się powszechnie, a przecież Kościół to siła… Mówię ci to jeszcze raz, Kościół nie służy dzieciom Bożym. Oto dlaczego muszę go oczyścić ze wszystkich elementów szkodliwych. Kościół – Miłosierdzie stał się Kościołem, który sprawuje władzę. Moi wierni, zawierzcie Mi…

Zobacz więcej w kwartalniku Stella (poniżej) PL 2018/12, 2019/01,02, str. 36

List o. Père Marcel

Bracia i Siostry, Małe Dusze z całego Świata,

Po kilku miesiącach ciszy, oto początek nowej strony informacyjnej o Legionie Małych Dusz. Pochodzi z Międzynarodowego Centrum Chèvremont. Dlaczego? Ponieważ otrzymaliśmy tutaj trudną misję, ale nie możemy zdezerterować.

Pewnego dnia, gdy Małgorzata myślała o Międzynarodowym Centrum ( 9 stycznia 1974 r.), Jezus powiedział jej jasno: Ten dom musi być miejscem duchowości. Ten mały kwiat, zrodzony w Kościele, musi rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach.

Niech wszystkie małe dusze świata stosują się do tego życzenia Jezusa poprzez modlitwę i troskę o regularną współpracę z nami ... Przez oddanie naszej dobrej woli i naszych słabości do dyspozycji Nieba, pozwalamy Duchowi Świętemu, aby napełniał nas swoją Boską mocą.

Z drugiej strony Pan wyraźnie mówi nam, 5 maja 1992 roku.

Należy utrzymywać ścisły kontakt między przywódcami religijnymi i świeckimi. Międzynarodowy Ojciec Duchowy zajmie się tym. Dotyczy to szczególnie krajów, w których Legion jest obecny. Źródłem jest Chèvremont i rzeka, która z niego wypływa obejmie cały świat.

W czasach, gdy środki komunikacji stają się coraz liczniejsze i łatwiej dostępne, nie opuszczajmy ziemi zmonopolizowanej przez siły ciemności, "które wędrują po świecie, aby utracić dusze". (Każdy może zapoznać się z modlitwą do św. Michała Archanioła, ułożoną przez papieża Leona XIII i polecaną ostatnio przez papieża Franciszka.)

Jeśli chcecie uczestniczyć w doskonaleniu tych stron, nie wahajcie skontaktować się przez e-mail pod następującym adresem:
lpa.chevremont.webmaster@gmail.com

TOM I

Rok 1965-1975 Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny
Rok 1965 - 1975
"Moje drogi są pełne tajemnic. Znam tajemnice serc. Jestem tam, gdzie chcę być, Wszechobecny" (21.10.66)

TOM II

Rok 1977-1979 Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!
Rok 1977 - 1979
"Miłość która daje i niczego nie żąda! Miłość bolesna! Miłość prawdziwa!" (12.03.77)

TOM III

Rok 1980-1987 Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar
Rok 1980 - 1987
"Potrzebowałem twego cierpienia by ulżyć niedoli wielu dusz. Od pierwszego dnia dałaś mi wszystko. Wierz że dobrze rozdzieliłem twój dar"

TOM IV

Rok 1988-1995 I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane
Rok Rok 1988-1995
"I w końcu nadejdzie na bardzo długi czas era chrześcijaństwa w swojej chwale, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj Miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane".

"Podręcznik Małej Duszy"

Ma być przewodnikiem dla wszystkich, którzy należą albo chcą należeć do Legionu Małych Dusz, ma pomóc w nawiązaniu głębszej więzi między nimi, biorąc pod uwagę osobliwość i duchowość Legionu.

Legion Małych Dysz jest ruchem miłości powszechnej a należąc do Kościoła, podporządkowuje całą swoją działalność Słowu Bożemu i nauce głoszonej przez tradycję i nauczanie Kościoła, to znaczy papieża i biskupów będących w łączności z nim, a w każdej diecezji podporządkowuje się miejscowemu biskupowi.

Dnia 5 marca 1993 r. nowy statut Legionu Małych Dusz został zaaprobowany przez ks. biskupa Alberta Houssiau, ordynariusza diecezji Liege. Pozwolił on dobrze określić sytuację kanoniczną Legionu w Kościele i ułatwił jego rozprzestrzenianie się stanowiąc gwarancję dla biskupów diecezjalnych i księży parafialnych.
<<< Pobierz Podręcznik Małej Duszy >>>
<<< Pobierz Wprowadzienie do Orędzia >>>

"Świeckie Stowarzyszenie Wiernych uznane w Kościele Katolickim"

Czego chcę od ciebie? To całkowity dar z siebie. Musisz współpracować z dziełem uświęcania dusz. Musisz zapomnieć zupełnie o swoim egoistycznym i osobistym "JA", które wciąż w tobie mieszka. Musisz poświęcić się temu Dziełu. Musisz słyszeć te miliony zatroskanych głosów rozpaczy na świecie. Dopiero wtedy będziecie mnie kochać tą miłością, której pragniesz i w której Moi święci się ćwiczyli.
Dziennik Małgorzaty
<<< Zobacz wszystkie kwartalniki >>>

Kwartalnik "Stella Chevremont"

Pl 2019 06 07 08

Trójca Święta to nasze mieszkanie, nasze
Trójca Święta to nasze mieszkanie, nasze "u siebie", dom ojcowski, skąd nie powinniśmy nigdy wychodzić.

PL 2019 03 04 05

Każdego dnia bądź wierna spotkaniu w modlitwie
Każdego dnia bądź wierna spotkaniu w modlitwie

PL 2018/12, 2019/01,02

Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.

PL 2018 09 10 11

Oni nas wspierają, i czekają na nas !
Oni nas wspierają, i czekają na nas !

Najważniejsze wydarzenia

+1