Przemówienia

Filtruj - Wszystko
Homilia
Przemówienia
Zgromadzenie
 • przemówienie-ojca-yves-marie-legrain
  Przemówienie Ojca Yves-Marie Legrain, Międzynarodowego Ojca Duchowego na Międzynarodowym Zgromadzeniu w Chevremont 30 sierpnia 1998 r.
  Z wielką radością patrzę dzisiaj na was, wiernych, obecnych na naszym corocznym spotkaniom, które jest naznaczone wezwaniem Ojca świętego, aby rok 1998 był poświęcony Duchowi Świętemu. Przewodniczący Legionu przypomniał myśl wybraną na ten dzień ("bądźcie ubodzy, moi wybrani, w opuszczeniu, by Duch święty, nie napotkał na żadną przeszkodę, przychodząc do was, by w was zamieszkać", orędzie z 8sierpnia 1992).
 • przemówienie-prezydenta-legionu-małych-dusz-na-międzynarodowym-zgromadzeniu
  Przemówienie Międzynarodowego Prezydenta Legionu Małych Dusz na międzynarodowym zgromadzeniu 27 sierpnia 1995 w Chevremont
  Dziękuję Panu i Matce Bożej, Królowej i Matce Małych Dusz, że jeszcze raz dała nam radość i szczęście corocznego wielkiego międzynarodowego zgromadzenia małych Dusz na błogosławionym wzgórzu Chevremont, w pobliżu Kaplicy Miłości Miłosiernej.
 • międzynarodowe-zgromadzenie-legionu-małych-dusz
  Międzynarodowe zgromadzenie Legionu Małych Dusz
  W swojej trzeciej encyklice »Caritas in veritate - Miłość w prawdzie», Papież Benedykt XVI uzasadnia radykalną zmianę życia społecznego, aby było sprawiedliwe i w pełni zgodne z wolą Naszego Ojca w Niebie. I w konkluzji pisze...
 • 38-międzynarodowy-dzień-skupienia-legionu-małych-dusz30-sierpnia2009
  38 międzynarodowy dzień skupienia Legionu Małych Dusz 30 sierpnia 2009
  Wybiła godzina 10.00, przybywają pierwsi pielgrzymi. Posługujący ochotnicy - zarówno flamandzcy jak i francuskojęzyczni - pragnący zapewnić jak najlepsze przyjęcie przybyszów zadają sobie pytanie: "Czy i w tym roku pojawi się tak wiele małych dusz?" Godzinę później odpowiedź jest zdecydowanie pozytywna: liczba pielgrzymów przekracza 1100 osób.
 • homilia-jego-ekscelencji-pierre-warin-biskupa-pomocniczego-diecezji-namur
  Homilia jego ekscelencji Pierre Warin biskupa pomocniczego diecezji Namur
  Jestem poruszony pokorą Boga. Pokorą Boga, który - by pojawić się na ziemi - przywdziewa strój żebraka; nędzarza, przed którym zatrzaskują się drzwi domostw. Przychodzi nierozpoznany - nie ma dla Niego miejsca w gospodzie!
 • przemówienie-międzynarodowego-prezydenta-legionu-małych-dusz
  Przemówienie międzynarodowego prezydenta Legionu Małych Dusz
  Z wielką radością całym sercem pozdrawiam was z okazji 38 Międzynarodowego Dnia Skupienia Legionu Małych Dusz, tu w Chevremont, na tym uświęconym pagórku, w pobliżu Kaplicy Miłości Miłosiernej. Dziękuję wam za tak liczne przybycie. Dziękujmy także Panu za ten dzień pełen łask.
 • krótkie-przemówienie-ojca-duchownego-do-międzynarodowego-zgromadzenia30-sierpnia2009-r.
  Krótkie przemówienie ojca duchownego do międzynarodowego zgromadzenia 30 sierpnia 2009 r.
  To jest wielka radość, że zbieramy się razem na 38 zgromadzeniu międzynarodowym, by chwalić miłość Pana i przyjmować wszystkie łaski, których On życzy sobie nam udzielać. Ten rok jest szczególnie bogaty w wydarzenia, które pomagają nam odpowiadać na wołanie Jezusa.
 • duchowa-obecność-małgorzaty-między-nami
  Duchowa obecność Małgorzaty między nami
  Moje Małe Dusze, trzeba przywrócić właściwe znaczenie Miłości, zrehabilitować ją, wytłumaczyć zmysłowemu światu, że Ona nie jest z tego świata, że sama Miłość, która przenika wszystkie nasze miłości ludzkie ma swoje źródło w Bogu i że Bóg nazywa się: Miłość. I to jest najpiękniejsza historia miłości, która istnieje między Bogiem i człowiekiem, która ma swój początek w głębokim związku naszych dusz z Nim.
 • list-apostolski-mulieris-dignitatem
  List apostolski "mulieris dignitatem" ojca świętego Jana Pawła II z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety
  "Kościół... wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu".