MODLITWY

Zatrzymać COVID-19

Serce Jezusa jest ze mną

Umieść ten obraz na drzwiach wejściowych do swojego domu od strony zewnętrznej. Ważna jest nasza wiara i modlitwa, ale znaki zewnętrzne też są ważne, nie należy ich pomijać. Nie możemy ukrywać naszej wiary pod korcem. Roześlij ten obraz do znajomych.

AKT CODZIENNEGO OFIAROWANIA SIĘ MAŁEJ DUSZY

Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, uwielbiam Twoją nieskończoną Miłość i Miłosierdzie. Pragnę ten rozpoczynający się dzień, który mi dałeś w darze, przeżywać na Twoją chwałę, pełniąc czyny dobroci i służąc braciom. W zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Jezusa, Syna Twojego, oddaję Ci wszystkie moje modlitwy, prace, trudy, cierpienia i radości. Ofiaruję je za: Kościół święty, za Papieża i w tych intencjach, które stanowią specjalną jego troskę, za wszystkich kapłanów, za cierpiących, konających i dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie, za dzieci poczęte a nienarodzone oraz jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Proszę Cię, Panie, pokornie o dar wierności w pełnieniu Twojej świętej woli do końca.

Amen

OFIAROWANIE SIEBIE DZIECIĄTKU JEZUS

Oddaję Ci serce, aby w Sercu Twoim odnowione zostało.
Oddaję Ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie zasługi nabierały.
Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją otwierały chwałę.
Oddaję Ci myśli moje, aby w Tobie całkiem zatopione były.
Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały upodobanie.
Oddaję Ci ręce moje, aby jedynie dla Ciebie pracowały.
Oddaje Ci nogi moje, aby ciągle postępowały po Twojej drodze.
Oddaję Ci wolę moją i pragnę nie mieć jej wcale, abym doskonale Boskiej woli Twojej był posłuszny.

Amen

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS Z PRAGI

Na krzyżyku (jest to krzyż obrony przed atakami Złego):
Czynimy znak krzyża św., całujemy krzyżyk i odmawiamy antyfonę:

"Najświętsze Dzieciątko Jezus, uwielbiam Twój Krzyż i zgadzam się na wszystkie krzyże, którymi zechcesz mnie obdarzyć".

Trzy ziarenka - duchowe zwrócenie się do Trójcy Przenajświętszej przez osoby Św. Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa
 • ziarenko - Antyfona: "Trójco Przenajświętsza ofiaruję Ci wszystkie duchowe przeżycia Serca Najświętszego Dzieciątka Jezus".
  "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Ojcze Nasz.
 • ziarenko - Antyfona: "Trójco Przenajświętsza ofiaruję Ci wszystko, co zdziałałaś w duszy Najświętszej Dziewicy Maryi w momencie Wcielenia".
  "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Ojcze nasz.
 • ziarenko - Antyfona: "Trójco Przenajświętsza dziękuję Ci za łaski, jakimi obdarzyłaś chwalebną postać Świętego Józefa".
  "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Ojcze nasz.

DWANAŚCIE TAJEMNIC DZIECIĘCTWA

Najświętszego Dzieciątka Jezus
 1. ziarenko - Tajemnica: Zwiastowanie Wcielenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 2. ziarenko - Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety - czas pobytu Jezusa w łonie ziemskiej Matki.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 3. ziarenko - Tajemnica: Narodzenie Dzieciątka Jezus.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 4. ziarenko - Tajemnica: Pobyt w stajence - uwielbienie Dziecięcia przez Pasterzy.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 5. ziarenko - Tajemnica: Obrzezanie Dzieciątka Jezus.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 6. ziarenko - Tajemnica: Objawienie światu Dzieciątka Jezus jako Syna Bożego - uwielbienie Dziecięcia przez Trzech Króli.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 7. ziarenko - Tajemnica: Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 8. ziarenko - Tajemnica: Ucieczka Św. Rodziny do Egiptu.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 9. ziarenko - Tajemnica: Pobyt Św. Rodziny w Egipcie.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 10. ziarenko - Tajemnica: Powrót Św. Rodziny z Egiptu.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 11. ziarenko - Tajemnica: Ukryte życie Jezusa w domu w Nazarecie.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
 12. ziarenko - Tajemnica: Spotkanie Jezusa w świątyni z nauczycielami.
  Antyfona: "A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami".
  Zdrowaś Maryjo.
  Antyfona: "Najświętsze Dzieciątko Jezus - błogosław nas".
Zakończenie:
 • Chwała Ojcu.
 • Pod Twoja Obronę.
 • Modlitwa do Dzieciątka Jezus.

OFIAROWANIE SIĘ BOSKIEMU DZIECIĄTKU JEZUS

Spoglądam na Ciebie, Przenajświętsze Dziecię Jezus i uwielbiam Cię w Twoim świętym dziecięctwie, słodki mój zbawicielu. Uwielbiam w milczeniu cudowna pokorę Twą, biorąc ją sobie za przykład do naśladowania w stosunku do moich bliźnich. Poświęcam się Tobie, o Boże dziecię i oddaję Ci się w zupełności, aby w zamian uzyskać dla siebie łaskę zbawienia i szczególna opiekę Twoją. Oświadczam wobec Ciebie, że najgorętszym pragnieniem mojej duszy jest żyć nadal małym, nieznanym, zapomnianym od świata, gdyż wiem, że tylko tą drogą trafię do radości niebiańskich.

Amen

Wierzę, o najsłodszy Jezu, ze jeszcze nie słyszano, abyś tego miał opuścić, który się ucieka do Ciebie, który wzywa Twego ratunku i miłosierdzia błaga. Napełniony i ożywiony tą ufnością, o Jezu, Królu serc, przychodzę do Ciebie, biegnę do Ciebie, a jęcząc pod ciężarem grzechów swoich, padam na oblicze przed Tobą. Dziecię Przenajświętsze, nie gardź pokornymi prośbami moimi, ale przyjmij je łaskawie i wysłuchaj. Okaż, że masz Serce najlepsze, a Ten, który dla zbawienia naszego raczył dać nam Ciebie, o Boże Dziecię, niech przyjmie także przez Ciebie prośby nasze.

Amen

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

OJezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, z tyle dowodów miłości twojej, błagam Cię przez owe pierwsze boleści. Które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę, abym je mógł przez całe Zycie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę.

Amen

MODLITWA ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

OBoskie Dzieciątko, jedyny mój skarbie. Oddaję się na Twe dziecięce igraszki. Nie pragnę innej radości, jak wywołać Twój uśmiech. Wyryj na mej duszy łaski i zasługi Twego dziecięctwa, aby w dniu mego odrodzenia w Niebie Aniołowie i Święci poznali w Twej małej Oblubienicy Teresę od Dzieciątka Jezus.

Amen

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

(tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matkę Bożą karmelicie Ojcu Cyrylowi - modlącemu się w kaplicy klasztoru karmelitańskiego w Pradze - w 1638 roku)
O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie
i błagam Cię przez wstawiennictwo
Twej Świętej Matki, wspieraj mnie
w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam,
gdyż wierzę mocno,
że jako Bóg możesz wszystko uczynić.

Oczekuję z ufnością otrzymania
Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca
i ze wszystkich sił mojej duszy.

Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami
i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał.
Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać
i raczej wszystko wycierpieć,
aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać!

Pragnę odtąd wiernie Ci służyć.
Dla miłości Twej, o Boże Dziecię,
będę kochał bliźniego swego jak siebie samego.
O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu,
Błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.

Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności
z Maryją i Józefem świętym,
abym mógł Ciebie chwalić wraz a Aniołami
całego niebieskiego dworu.

Amen

LITANIA DO BOSKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże - Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu święty, Boże -
Święta Trójco, jedyny Boże -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Ojca Swojego z Nieba na ziemi zesłane - Zmiłuj się nad nami
Boskie Dzieciątko Jezus, z Maryi w Betlejem narodzone -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Maryję w stajence powite -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Józefa z szacunkiem uczczone -
Boskie Dzieciątko Jezus, pod sercem Maryi św. Jana Chrzciciela odwiedzające -
Boskie Dzieciątko Jezus, w pieluszki owinięte -
Boskie Dzieciątko Jezus, w ubogim żłobie położone -
Boskie Dzieciątko Jezus, od Aniołów uwielbione -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez pasterzy powitane -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez ludzi od wieków oczekiwane -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez gwiazdę wskazane -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez mędrców odnalezione -
Boskie Dzieciątko Jezus, symbolicznymi darami obdarzone -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Maryje i Józefa do świątyni przyniesione -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez starca Symeona na ręce wzięte -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Annę prorokinię uwielbione -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez króla Heroda prześladowane -
Boskie Dzieciątko Jezus, do Egiptu uciekające -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Rodziców wychowywane -
Boskie Dzieciątko Jezus, z Egiptu do Nazaretu powracające -
Boskie Dzieciątko Jezus, z Maryją i Józefem Ojca w Niebie uwielbiające -
Boskie Dzieciątko Jezus, do synagogi uczęszczające -
Boskie Dzieciątko Jezus, do Świątyni Jerozolimskiej zaprowadzone -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez Rodziców po trzech dniach odnalezione -
Boskie Dzieciątko Jezus, w Nazarecie w miłości Boga i ludzi wzrastające -
Boskie Dzieciątko Jezus, przez trzy dni z boleścią szukane -
Boskie Dzieciątko Jezus, z największą radością odnalezione -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!

P. Boskie Dzieciątko Jezus,
W. Roztocz nad nami Swoja opiekę.

Módlmy się:
Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i pokornego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żarliwej modlitwy: uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali Cię wielbić.

Amen