O Wspólnocie

LEGION MAŁYCH DUSZ MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSA

Wspólnota "Legion Małych Dusz" jest stowarzyszeniem Kościoła Rzymsko - Katolickiego. Jego powstanie zapowiedziała 100 lat temu św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka bosa. (Zob. Dzieje Duszy, Poznań 2005, s. 274). Legion został założony w Belgii w 1971 r. Jego założycielką jest Małgorzata Balhan, matka rodziny robotniczej w Walonii, która sprecyzowała cele stowarzyszenia.

małgorzata-przekazuje-janowi-pawłowi-czwarty-tom-orędzia

Małgorzata przekazuje Janowi Pawłowi II czwarty tom Orędzia. Watykan 2 lipca 1998 r.

błogosławieństwo-apostolskie-dla-legionu-małych-dusz

Błogosławieństwo apostolskie dla Legionu Małych Dusz, dla jego założycielki Małgorzaty oraz osób odpowiedzialnych, udzielone przez Ojca Świętego Jana Pawła II - z jego osobistym podpisem. Ojciec Święty z wdzięcznością przyjął to posłanie. "To jest piękne" - powiedział

dekret-na-prowadzenie-działalności-apostolskiej

Dekretem z 15.05.1998 r. Arcybiskup Władysław Ziółek zezwolił naszemu Stowarzyszeniu na prowadzenie działalności apostolskiej na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Ruch Małych Dusz

Dla Małych Dusz:
 • Jeden jest Pan - Bóg.
 • Jeden przewodnik - moja Matka.
 • Małe narzędzie - to ty.
 • Jedyna mała droga - zapomnienie w moich ramionach.
 • Pierwszy wróg, którego trzeba pokonać - własne "ja".
 • Pierwsza cnota, którą należy ćwiczyć - wielkoduszność.
 • I tym sposobem dokona się podboju dusz. To, co Ja im daję, musi wrócić do Mnie powiększone o zasługi uzyskane dzięki użytkowaniu otrzymanego daru.
 • Miłość wszystko potrafi. Nic jej nie powstrzyma (9V 1967).

Czego Pan Jezus oczekuje od Małych Dusz

Małgorzata: Czego chcesz od Twych Małych Dusz?
Jezus: Aby trwały w stanie całkowitej zależności ode Mnie. Aby wsłuchiwały się w moje słowo, aby wielbiły Moją Najświętszą Matkę, oddając Jej hołd we wszystkich sprawach. Ona jest Źródłem małych dusz. Z Niej promienieje Boska miłość. Przez Nią rozdaję moje dary. Wszyscy muszą uznać Ją za Matkę i do Niej uciekać się po radę. Za Jej pośrednictwem będę otrzymywał ich prośby i spełniał je, ku ich największemu pożytkowi. Zobowiążą się zresztą do codziennego odmawiania różańca, całym sercem prosząc o pokój na świecie, w intencji poszczególnych dusz, a także w zadośćuczynieniu za grzechy i zniewagi, jakich codziennie doświadczam. Będą wiernie kochać swych braci w imię miłości do Mnie i świadczyć im dobro, jakie same chciałyby otrzymać. Każda Mała Dusza musi być wrażliwa na ludzkie nieszczęścia. Moje dzieci, nie skąpcie waszej pomocy, przeciwnie, jeśli trzeba dajcie nawet wasze serca. Zatraćcie się w bliźnich, w których Ja jestem, jak jestem w was. Stwórzcie jedną rodzinę, którą zjednoczy żarliwa modlitwa, a spłoniecie w żywym ogniu Mojej Miłości. Niezależnie od tego, czy żyjecie w świecie, czy poza nim, z odwagą z całej duszy obejmujcie krzyż. Razem możecie zmienić oblicze ziemi (22 V 1976).

Co znaczy być Małą Duszą ?

Jezus: Czy chcesz wiedzieć, co znaczy być Małą Duszą? Jest to małe dziecko, duszyczka - synonim wszystkiego, co małe. Czego żądam od małych dzieci? Niczego ponadto, co może dać ich małość. A więc nie bądź przerażona tym, że dajesz Mi mało. Małe, które pochodzi od małego dziecka, to już wiele. Wielkie umartwienia pozostaw gigantom świętości. To nie twoja droga. Być Małą Duszą oznacza możliwość dojścia do heroizmu, co jest udziałem niewielu. Czy chcesz znaleźć się w tej liczbie? Od Małych Dusz domagam się przede wszystkim ufności i dziecięcego oddania się, wierności wobec łask we wszystkim co może im się przydarzyć. Drobne umartwienia ozdobione czystą miłością, pamiętać o Mojej Świętej Obecności, pełna, niewzruszona wiara w chwilach przypływu i odpływu Boskiej Miłości. Bo jedną z ulubionych gier Mojej Mądrości jest dawanie siebie i odbieranie po to, aby dawać się więcej temu, kto pełen miłości gotowy jest na taką grę (7 VII 1967).

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pomoc w pogłębianiu życia duchowego i formacja osób w oparciu o Ewangelię, .Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz. oraz miłość Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
 2. Miłość bliźniego ze zwróceniem szczególnej uwagi na najuboższych duchowo i materialnie w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, bezrobotni, osoby uzależnione, bezdomni.
 3. Realizacja duchowości dziecięctwa Bożego św. Teresy.

Jezus w Orędziu do nas wszystkich mówi:

Nie jestem nauczycielem Miłości. Jestem MIŁOŚCIĄ!
Miłość silniejsza jest od nienawiści.
Ufaj! Miłość zwycięży świat.

Orędzie, t. I, s. 43

Stowarzyszenie Legion Małych Dusz posiada osobowość prawną. Postanowieniem Sądu z dnia 14.01.2011r. Legion został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkim, którzy zechcą wspomóc naszą działalność serdecznie dziękujemy i polecamy Miłosierdziu Bożemu w modlitwie. Każdego roku w lipcu organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux (Belgia) na którą zapraszamy.
(Więcej informacji, zakładka: Spotkania)

Aby realizować te cele pragniemy aby powstał dom formacyjny małych dusz w Polsce. Jeżeli pragniesz nas wesprzeć, podajemy numer konta:

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Stowarzyszenie Legion Małych Dusz:
Bank Millennium S.A. 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2A, Poland
Waluta PLN: 22 1160 2202 0000 0001 7874 4151
Waluta Euro: PL 59 1160 2202 0000 0001 7874 4261
Waluta USD PL 47 1160 2202 0000 0003 9300 4285
SWIFT: BIGBPLPW
Składamy Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy swoimi wpłatami wspierają działalność Legionu Małych Dusz.
Dobremu Bogu dziękujemy za wasze ofiary. Dzięki temu możemy skutecznie realizować cele Stowarzyszenia, a więc: pomagać osobom najbardziej potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zapewniając zaspokojenie podstawowych potrzeb (pożywienie, odzież, lekarstwa, pomoc w sprawach urzędowych, medycznych), ich serca mogą otwierać się na Miłość Bożą. Trwając na modlitwie i składając ofiary wszyscy mamy udział w Dziele Jezusa. Obecnie dostrzegamy potrzebę, aby powstał dom, w którym moglibyśmy jeszcze skuteczniej pomagać naszym podopiecznym m.in. w wychodzeniu z bezdomności, z depresji, nałogów, zniewoleń, lęku, ale również byłoby to miejsce spotkań formacyjnych członków Legionu Małych Dusz i wszystkich osób dobrej woli, dla których Orędzie stało się inspiracją do pogłębienia życia duchowego. Przed nami wielkie wyzwanie, ale wierzymy, że jeśli Dobry Bóg pozwoli, z Waszą pomocą (liczy się nawet najmniejsza wpłata) zdołamy wypełnić to czego Jezus pragnie.
Dziękując za Waszą ofiarność, polecamy się waszej modlitwie. My codziennie za was ofiarujemy nasze modlitwy oraz raz w miesiącu jest sprawowana w waszej intencji Msza Święta. Z Bożym Błogosławieństwem – Asystent Kościelny Legionu Małych Dusz - ks. Grzegorz Nowak oraz Zarząd Legionu w Polsce.

Legion Małych Dusz